Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

littlewhitelies
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viaelusive elusive
littlewhitelies
9874 d6c6
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
littlewhitelies
0020 9e97
Reposted fromlaluna laluna viamslexi mslexi
littlewhitelies
0145 5071
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi
littlewhitelies
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi
littlewhitelies
0630 f4f3
Reposted fromlaluna laluna
littlewhitelies
0667 25b3
Reposted fromlaluna laluna
littlewhitelies
0788 5664
Reposted fromlaluna laluna
littlewhitelies
1224 6a9e
Reposted fromlaluna laluna
littlewhitelies
To niesamowite ile może ważyć łza, jeśli serce boli.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
littlewhitelies
9704 8f8b
Reposted frommoai moai viamslexi mslexi
littlewhitelies
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viamslexi mslexi
littlewhitelies
mężczyzna to mężczyzna , ale przystojny mężczyzna to całkiem co innego
Reposted fromsilla silla viamslexi mslexi
littlewhitelies
9936 1a8b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamslexi mslexi
littlewhitelies

„ faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby ”

— ja do O. , słowa niewypowiedziane
littlewhitelies
Chciałbym zabłądzić palcem na twym ciele. Tak długo, nim nie wskażesz mi drogi do Ciebie.
Reposted fromegzystencja egzystencja viamslexi mslexi
littlewhitelies

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommaybehappy maybehappy viamslexi mslexi
littlewhitelies
7185 56f2
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi
littlewhitelies
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamslexi mslexi

February 19 2017

littlewhitelies
Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl