Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

littlewhitelies
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
littlewhitelies
littlewhitelies
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Trzeba ludziom dawać, a nie oczekiwać. 
— Wiesław Ochman
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
littlewhitelies
7592 5e7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

May 18 2019

littlewhitelies
8860 9888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
0407 dbb6 500
Wrocław
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vialaluna laluna
littlewhitelies
2877 792d 500
Tatry
littlewhitelies
6585 6867
littlewhitelies
2089 823c 500
littlewhitelies
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
littlewhitelies
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
Tańczą jak para, co tańczy od lat, któryś już sezon, który nie wiedzą.
— To, że jak Cie widzę to się cieszę, tego nie zmienię, choćbym chciał.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

May 17 2019

littlewhitelies
7658 9609
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
7592 5e7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl