Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

littlewhitelies
Piję wino. Wino mnie rozgrzewa i uspokaja.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
littlewhitelies
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
littlewhitelies
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaluna laluna
littlewhitelies
littlewhitelies
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
littlewhitelies
Potrafiliśmy się kochać całą noc. (...) Chociaż... czy to było kochanie? To było pieprzenie. (...) Po trawce. Po alkoholu.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
littlewhitelies
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
littlewhitelies
2119 b437 500
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaluna laluna
littlewhitelies
5094 714d 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny vialaluna laluna
littlewhitelies
0439 000f 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialaluna laluna
littlewhitelies
3253 8d5f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaluna laluna

November 07 2018

littlewhitelies
0045 e015 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaluna laluna
littlewhitelies
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman vialaluna laluna
littlewhitelies
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
0046 730a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaluna laluna
littlewhitelies
9076 e7c4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
5462 0647
Reposted fromSayid Sayid viawakemeupx wakemeupx

November 06 2018

littlewhitelies
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
littlewhitelies
littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl