Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2019

littlewhitelies
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
0879 a71d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
0174 e2ae 500
Reposted fromoll oll viawakemeupx wakemeupx
3372 4d3f 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
To straszne kiedy pijesz, żeby zapomnieć, ale jeszcze gorzej jest kiedy żeby się napić.
— @call_dr_unk

January 12 2019

littlewhitelies
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
0879 a71d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
littlewhitelies

January 11 2019

littlewhitelies
Zamykam laptopa, muszę odpocząć, zresetować się; szkoda, że człowiek nie ma przycisku reset albo nie może na dziesięć sekund wyłączyć się z prądu.Wszystko w nim od nowa by się poukładało i już by się przez jakiś czas nie zawieszał.
— “Pożądanie mieszka w szafie” Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawakemeupx wakemeupx

January 10 2019

littlewhitelies
Ostatnio czuł się bardzo zmęczony, jakby już nie miał skąd czerpać sił. Czasem ledwo mógł się zwlec z łóżka.
— Camila Lackberg
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Zamykam laptopa, muszę odpocząć, zresetować się; szkoda, że człowiek nie ma przycisku reset albo nie może na dziesięć sekund wyłączyć się z prądu.Wszystko w nim od nowa by się poukładało i już by się przez jakiś czas nie zawieszał.
— “Pożądanie mieszka w szafie” Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawakemeupx wakemeupx

January 07 2019

littlewhitelies
Ostatnio czuł się bardzo zmęczony, jakby już nie miał skąd czerpać sił. Czasem ledwo mógł się zwlec z łóżka.
— Camila Lackberg
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

January 06 2019

littlewhitelies
5814 0512 500
Reposted fromohshit ohshit viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl