Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

littlewhitelies
Czy można być tak przepełnionym uczuciami, że aż nie czuć nic?
littlewhitelies
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
littlewhitelies
littlewhitelies
Bo mi kurwa pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
littlewhitelies
Słyszę więcej, czuję więcej, widzę więcej - i to trochę ciężkie dla mnie, odkąd wiem.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
littlewhitelies
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaluna laluna
littlewhitelies
1919 1f0b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
littlewhitelies
Jak długo mozna tęsknić za kimś kto nie tęskni za nami?
— 18:36
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
1410 e5f8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
littlewhitelies
6163 fc0a
Reposted fromretro-girl retro-girl viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
8898 654f
Reposted fromretro-girl retro-girl viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Zuposicze! Cała nadzieja w Was. Jak pozbierać sie po rozstaniu? :(
— Pomocy
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
littlewhitelies
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawakemeupx wakemeupx

June 17 2017

littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl