Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

littlewhitelies
Niech na twarzy uśmiech gości, wiem że wszystko się ułoży. NIC NIE ZBURZY TEJ MIŁOŚCI.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
littlewhitelies
0504 793b
YES I win
JIB 2017 j2
Reposted frombacke backe viasupernatural supernatural

June 20 2017

littlewhitelies
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
4912 6839 500
littlewhitelies
Be strong. Live honorably and with dignity. When you don't think you can, hold on.
— James Frey
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacytaty cytaty
littlewhitelies
6472 f11f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viawakemeupx wakemeupx

June 19 2017

littlewhitelies
1439 b8b3
Reposted fromniewychowana niewychowana vialaluna laluna
littlewhitelies
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialaluna laluna
littlewhitelies
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
littlewhitelies
6630 5d18
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
littlewhitelies
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
littlewhitelies
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
9307 fe72
Reposted fromretro-girl retro-girl viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl