Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

littlewhitelies
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
littlewhitelies
5776 a1c0 500
Reposted fromkyte kyte viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

July 18 2017

littlewhitelies
9409 ba95
Reposted fromfeels feels viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
littlewhitelies
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

littlewhitelies
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
9946 77b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
9937 5772
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
9926 4b0d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
littlewhitelies

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl