Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

littlewhitelies

Jeżeli zaczniesz się przejmować porażkami, rozpadniesz się na kawałki.
— za późno .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaoutoflove outoflove
0863 ad33 500
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
Mówili o niej wrażliwa, ale nawet nie wiedzieli, jak ogromna płynie w niej siła.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutoflove outoflove

August 11 2017

littlewhitelies
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialaluna laluna
littlewhitelies
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena vialaluna laluna
littlewhitelies
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
littlewhitelies
littlewhitelies
littlewhitelies
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
littlewhitelies
5979 edb3
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
littlewhitelies
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch

August 10 2017

8556 86c1 500
Reposted fromlaluna laluna
8555 33ff
Reposted fromlaluna laluna
8554 97b1 500
Reposted fromlaluna laluna viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl