Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

littlewhitelies
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
littlewhitelies
8945 6179 500
littlewhitelies
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaluna laluna
littlewhitelies
littlewhitelies
1738 4c02 500
Reposted fromlaluna laluna
littlewhitelies
3184 2bdb 500
littlewhitelies
littlewhitelies
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
littlewhitelies
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
littlewhitelies
Chciałabym umrzeć z uśmiechem na ustach, łzami wzruszenia w oczach i świadomością, że nie zmarnowałam tego życia.
— Martyna Senator
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
littlewhitelies
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
littlewhitelies
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viawakemeupx wakemeupx
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
1030 f114 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
5328 d22b 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
littlewhitelies
5326 bcbb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
littlewhitelies
5325 eb47
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
littlewhitelies
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
littlewhitelies
5323 ddfa
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl