Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

littlewhitelies
3336 c1ea 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viawakemeupx wakemeupx
littlewhitelies

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
littlewhitelies
3505 8250 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
3506 b36e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
3508 7193
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
3509 1bdd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
3510 3e92 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
3511 a249 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewhitelies
3513 fe9b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 13 2018

littlewhitelies
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaelusive elusive
littlewhitelies
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaelusive elusive
littlewhitelies
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaelusive elusive
littlewhitelies
Te stare płyty weź, lubiłaś je
I tak na pamięć znam ich każdy dźwięk
— Kortez - Od dawna już wiem
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaelusive elusive
littlewhitelies
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaelusive elusive
littlewhitelies
9663 8f95
Reposted fromkropq kropq viaelusive elusive
littlewhitelies
littlewhitelies
Oczyszczam grzechy, które popełniłam w życiu.
— ....
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vialaluna laluna
littlewhitelies
1077 6320 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
littlewhitelies
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl