Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

littlewhitelies
5449 95ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
Przestań chrzanić i wytrwaj.
— Eva García Sáenz de Urturi - Cisza białego miasta
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
5574 8c7d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
5588 5660
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
5620 5317
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
Najsprytniejszą sztuczką diabła było przekonanie ludzi o tym, że nie istnieje.
— Eva García Sáenz de Urturi - Rytuały wody
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
5995 5b7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
6037 5703
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
littlewhitelies
2362 0e1d 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
littlewhitelies
littlewhitelies
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a my mieliśmy tylko chwilę.
— Dżuma
littlewhitelies
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka vialikearollingstone likearollingstone
littlewhitelies
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
littlewhitelies
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
littlewhitelies
Reposted fromabsolem absolem vialaluna laluna
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore vialaluna laluna
littlewhitelies
2669 fccc 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
littlewhitelies
littlewhitelies

April 05 2020

littlewhitelies
4860 4e56 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl